Projekt výstavby výrobního areálu Opal Brankovice navrhl Centroprojekt Zlín

Máme dva projekty v soutěži o nejlepší stavbu Zlínského kraje

Publikováno 21.3.2009

Po loňském úspěchu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje jsme i letos vybrali dva stavební projekty do tohoto prestižního klání.

11_Projekt_vystavby_vyrobniho_arealu_Opal_Brankovice_-_CentroprojektV roce 2008 uspěl projekt výstavby ČOV v Lidečku, která získala čestné uznání v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby.

Do letošního ročníku jsme přihlásili hned dvě stavby – projekt výstavby závodu OPAL Brankovice. Tento výrobní areál bude soutěžit v kategorii staveb realizovaných mimo území kraje a přitom se na výstavbě podílela firma ze Zlínského kraje. Právě zde jsme působili jako generální projektant a dodavatel stavby.

Druhým reprezentantem naší projekční kanceláře bude Stavba onkologického centra v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

Projekt výstavby se souhlasem Báňského úřadu

Výstavba výrobního areálu pro OPAL Brankovice byla realizována ve dvou na sebe navazujících etapách. Investor upřednostnil průmyslovou zónu Brankovice před jinými lokalitami z důvodu dostatečné vzdálenosti od obytných oblastí.

12_Projekt_vystavby_vyrobniho_arealu_Opal_Brankovice_-_CentroprojektV závodu OPAL Brankovice se vyrábí iniciátory airbagů pro osobní automobily. Samotná projekční fáze nebyla nijak jednoduchá, jelikož se zde při výrobě používají výbušné pyroslože, které se tu i skladují. Umístění závodu, situování jednotlivých objektů a jejich dispoziční řešení muselo být odsouhlaseno Báňským úřadem v Příbrami a splňovat veškerá bezpečnostní a ochranná pásma, protože se jedná o výbušné prostředí.

Kompletní technologie výroby, míchání a skladování byla převezena z domovského závodu společnosti v Domatu.

Náročné podmínky stavby jsme splnili

Při projekci a následné realizaci bylo nutno dodržet podmínky tzv. nulových otřesů, tj. že na výrobní linky nemohou být přenášeny žádné otřesy, jak z vnitřního tak i z venkovního prostředí. V areálu závodu se nachází:

  • dvě výrobně-montážní haly se sociálně administrativní přístavbou,
  • dvě pyrotechnické budovy, kde se pyrotechnické slože dávkují,
  • dva železobetonové kobkové sklady pyrosloží.

Hlavní administrativní přístavba je dvoupodlažní, kde ve druhém podlaží jsou kanceláře vedení společnosti.

Dále jsou v areálu umístěny další doprovodné objekty – vrátnice, trafostanice, požární nádrž. Areál je dostatečně ozeleněný a osázený středně vzrostlými stromy a keři. Celý areál je oplocen a dopravně napojen na komunikaci I. třídy č. 49. Výstavba závodu probíhala v období září 2007 – červenec 2008 a celkové investiční náklady dosáhly výše 220,5 mil. Kč.

Druhá stavba reprezentuje projekty pro zdravotnictví

02_Onkologicke_centrum_Krajske_nemocnice_T_Bati_-_CENTROPROJEKTV soutěži Stavba roku Zlínského kraje se objeví ještě jeden projekt, na němž jsme se podíleli jako projektant, a sice Stavba onkologického centra v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

Stavba je se nachází v areálu Krajské nemocnice a její součástí bylo:

  • celková rekonstrukce a modernizace stávajícího pavilonu č. 21,
  • přístavba radioterapeutického oddělení vč. provozních souborů lékařské radioterapeutické technologie,
  • rekonstrukce pavilonu č. 17 jako vyvolaná investice,
  • nezbytné rekonstrukce, přeložky a nově řešené inženýrské sítě.

Účelem stavby je celková modernizace provozu onkologického centra vč. navazujících a přidružených provozů, technické zhodnocení stávajících budov pavilonů 21 a 17 včetně splnění požadavků a doporučení energetického auditu areálu nemocnice.

Projekt onkologického centra navazuje na blízkou zástavbu

07_Onkologicke_centrum_Krajske_nemocnice_T_Bati_-_CENTROPROJEKTObjemové a architektonické řešení přístavby v sobě odráží charakter provozu a navazuje na charakteristické stavební prvky funkcionalisticky řešených budov v areálu nemocnice.

Hlavní hmotu tvoří dvoupodlažní, cihelným páskem obložený kvádr, ke kterému je ze severní strany přisazena menší hmota technologického provozu, obložená ocelohliníkovými deskami. Hlavní hmota přístavby je ze západní a z východní strany členěna pouze horizontálou pásového okna.

Celkové náklady stavební části přesáhly 187 mil. Kč. Stavba byla zahájena v září 2007 a dokončena v září 2008.