Projekt justičního areálu v Brně

Aktuální projekty občanských a komerčních staveb

Publikováno 3.3.2009

Podívejte se, na jakých zakázkách v současnosti divize 2 pracuje. Šíře je velká – od justičního areálu přes vědecké pracoviště až po komerční objekty.

Projekt stavby pro vědecké-výzkumná pracoviště

Projekt vědeckého areálu BIOCEV u Prahy navrhl CENTROPROJEKTVýraznou a zajímavou stavbou je tzv. BIOCEV – biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci u Prahy (studie). Nový projekt souborů staveb na zelené louce je specifický svým velmi náročným technologickým vybavením. Náplní ústavu bude špičkový výzkum těchto oborů:

  • buněčné biologie,
  • imunologie a tkáňového inženýrství,
  • výzkum molekulární biologie včetně aplikačních metod v medicíně a průmyslu.

Soubor zahrnuje také objekt pro chov pokusných zvířat s nejvyššími hygienickými standardy, tzv. myší kliniku. Pro nedostatek obdobných zařízení v Česku absolvovali naši vedoucí pracovníci projektu služební cestu do Německa, kde se podrobně seznámili s provozem tamních ústavů. Konkrétně navštívili myší kliniku v Braunschweigu, která se nachází ve fázi těsně před spuštěním, a novou kliniku v Drážďanech, která je již v provozu.

Projekty občanských staveb

01_justicni-areal-brno_centroprojektJustiční areál v Brně, kde Centroprojekt vykonával autorský dozor a zaměření skutečného stavu. Stavba se po necelých třech letech blíží k zdárnému dokončení.

Nepříliš typickým úkolem bylo posouzení stávající dokumentace pro Domov pro seniory Karolinka. Zpracovatelem projektové dokumentace byla jiná projekční kancelář. Z tohoto důvodu se tato zakázka stala pro naše projektanty příjemným zpestřením.

Projekty komerčních objektů

Dokončili jsme dokumentaci pro stavební povolení (DSP) obchodního centra Kaufland v Zábřehu. Je připravena dokumentace pro obchodní halovou stavbu.

02_projekt-nakupniho-centra-plaza-opava_centroprojektNa stejném stupni projektové dokumentace se pracuje také v případě obchodního centra Plaza Opava.

Pro projekt administrativního centra Opava Hlučínská jsme dokončili dokumentaci pro územní řízení (DUR) ke komplexu objektů s kancelářemi k pronájmu. Pozemek mezi poli na periférii města má potenciál se v budoucnu stát atraktivním místem s navazující okolní výstavbou.

Neméně zajímavé zakázky máme takříkajíc doma – ve Zlíně jsme provedli zaměření skutečného stavu budov č. 12 a č. 32 v areálu bývalého Svitu. Jedná se o nezbytný krok pro jejich plánovanou rekonstrukci a změnu původního účelu výrobních a skladovacích budov.