Rekonstrukci čistírny odpadních vod ve Zlíně-Malenovicích připravil Centroprojekt

Exkurze pro kolegy: ČOV ve Zlíně – Malenovicích

Publikováno 10.4.2009

V rámci interního vzdělávacího kurzu zaměřeného na prohloubení znalostí v oblasti technologie čištění odpadních vod proběhla začátkem dubna exkurze našich pracovníků na čistírnu odpadních vod (ČOV) Malenovice.

Akce byla určena nejen pro nové mladé pracovníky divize, ale i pro ty, kteří se s problematikou čištění odpadních vod setkávají jen okrajově a v rámci svého profesního růstu si své znalosti a dovednosti chtějí více rozšířit.

Rozsáhlá rekonstrukce ČOV ve Zlíně

Čistírna odpadních vod ve zlínské části Malenovice je moderně zrekonstruovanou mechanickobiologickou ČOV pro město Zlín. Tato vodohospodářská stavba v současné době čistí odpadní vody od cca 60 000 ekvivalentních obyvatel.

08_Rekonstrukce_COV_Zlin-Malenovice_-_Centroprojekt

Tato ČOV je velmi vhodnou ukázkou typického řešení velké ČOV, protože jsou zde v přehledném logickém sledu k vidění technologické celky pro:

  • primární hrubé i jemné mechanické předčištění odpadních vod,
  • následné velmi účinné čištění biologické.

Právě druhý jmenovaný stupeň má za úkol odstraňovat z odpadní vody nejen organické znečištění, ale i dusík a fosfor.

Výsledná kvalita vyčištěné odpadní vody tak splňuje velmi přísné legislativní požadavky. Na ČOV je rovněž řešena problematika dešťových stavů akumulací prvních podílů dešťových vod s novou technologií již nevyužívaných, usazovacích nádrží. V nich jsou mechanicky předčištěny a následně řízeně dávkovány do procesu čištění odpadních vod.

Kaly vznikající při procesu čištění jsou na ČOV anaerobně stabilizovány a bioplyn, jako jeden z produktů tohoto procesu, je využíván pro pokrytí energetické potřeby ČOV.

Pozitivní skutečností pro projekční kancelář Centroprojekt je, že se jak na projektu rekonstrukce této ČOV, tak i na inženýrské a dodavatelské činnosti podíleli zkušení pracovníci naší společnosti.