Dodavatelská činnost

Investorům nabízíme komplexní služby v oblasti dodávek stavebních částí i jednotlivých technologických celků a to včetně realizace staveb formou dodávky „na klíč“.

Nabízené služby

Přehled všech našich služeb a prací, které poskytujeme v rámci dodavatelské činnosti

Průzkumy

 • stavební
 • statický
 • chemicko-technologický
 • dopravní
 • pedologický
 • dendrologický
 • inženýrsko-geologický
 • geodetické zaměření
 • zaměření stávajícího stavu

Projektová činnost

 • studie proveditelnosti
 • studie architektonické, zastavovací, technologické, dopadů stavby na životní prostředí (EIA) aj.
 • územně-plánovací dokumentace
 • dok. pro územní řízení
 • dok. pro stavební povolení
 • dok. pro výběr zhotovitele
 • dok. pro provedení stavby
 • dok. skutečného provedení
 • autorský dohled

inženýrská
a konzultační činnost

Dodavatelská činnost

 • dodávky stavební části i technologických celků
 • realizace staveb formou dodávky „na klíč“
 • garanční test a předání díla

Kontakt

Aleš Ingr

ředitel divize

GSM: +420 722 075 695

ingr@centroprojekt.cz

Bc. Černocká Sabina

referentka

GSM: +420 607 080 548

cernocka@centroprojekt.cz

Ing. Jiří Špalek

příprava výroby

GSM: +420 734 357 337

spalek@centroprojekt.cz

Vybrané reference

Zateplení a rekonstrukce budovy č. 26 – KHS Zlín
Přemístění stáčiště Ry56 na Ry67
Vybudování nové expedice pekárny Olomouc

Podívejte se na detaily vybraných aktuálních referencí v galerii. Další reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.