Z jarních vodohospodářských konferencí, seminářů a veletrhů

Z jarních vodohospodářských konferencí, seminářů a veletrhů

Publikováno 12.5.2012

V uplynulých měsících se uskutečnilo opět několik významných vodohospodářských akcí. Kolegové navštívili Slovensko i Německo.

Za optimalizací a modernizací zásobování pitnou vodou

Ve dnech 25. – 26. dubna 2012 se konala konference Optimalizácia a modernizácia zásobovania pitnou vodou v Novém Smokovci na Slovensku. Opět se nám potvrdilo, že i v rámci relativně malého okruhu vodohospodářských odborníků a provozovatelů České a Slovenské republiky je třeba se neustále připomínat a také vyzdvihnout úspěšnost uskutečněných a zrealizovaných řešení projektů.

Za tímto účelem jsme v rámci odborného programu vystoupili s prezentací věnované představení naší společnosti, přednostem míchadel INVENT a jejich úspěšným instalacím na úpravnách vod. Jako obvykle proběhlo hned několik důležitých jednání, získali jsme nové kontakty a otevřeli si tak další možnosti na českém a slovenském trhu.

Nejdůležitější setkání v Německu

Zásadní událostí minulých měsíců však byl mezinárodní veletrh environmentálních technologií IFAT ENTSORGA 2012, který se konal ve dnech 7. – 11. května. Letošní návštěvnost byla rekordní – 125 tisíc lidí a 2 939 vystavovatelů z 54 zemí světa. Z tohoto množství bylo několik návštěvníků (letos cca 12) i z naší společnosti a několik i z naší brazilské dceřiné společnosti.

Před samotným veletrhem proběhl několikadenní mezinárodní obchodní seminář společnosti INVENT v Erlangenu. Letos bylo portfolio produktů německé společnosti zásadním způsobem rozšířeno hned o několik nových či významně zdokonalených produktů. Většina novinek svou funkcí, přístupem či efektivitou představuje oproti zavedeným konkurenčním výrobkům renomovaných firem zásadní průlom.

Tento veletrh byl významný i z hlediska možnosti setkání s našimi významnými obchodními partnery a klienty. Na jediném místě se tak během pár dní podařilo uskutečnit mnoho důležitých jednání a mohli jsme tak o něco dále posunout hned několik velkých projektů a mnoho dalších.

Společnost INVENT od letošního roku rozhodla vyhodnocovat své nejlepší obchodní partnery z celého světa a společnost Centroprojekt, v zastoupení Ing. Vladimíra Jonáška, získala krásné třetí místo. K tomuto nám dopomohla mimo jiné i instalace míchadel/aerátorů na ČOV Duslo v Šaľe. Pro udržení vydobytých úspěchů a k plnému využití vynaloženého úsilí tak bude v nadcházejících měsících i nadále, přinejmenším ve skupině INVENT, věru co dělat.