Osvědčení FIDIC CACE pro Centroprojekt

Jsme členy FIDIC – světové organizace konzultačních inženýrů

Publikováno 6.9.2016

Během letních měsíců jsme se stali členy České asociace konzultačních inženýrů (CACE) mezinárodní organizace FIDIC. Proč jsme se k tomuto kroku odhodlali?

Být členem FIDIC znamená stát se součástí renomované skupiny firem v roli konzultačního inženýra. Na základě příslušných oprávnění tedy můžeme investorům poskytovat nestranné profesní, konzultační a odborné služby ve stavebních a souvisejících oborech. Pochopitelně v souladu se všemi zákony a normami.

Cíle asociace FIDI

  • prosazování, ochrana a rozvoj konzultačního inženýrství, stejně jako propagace a podpora profesní reputace,
  • prosazování vysoké úrovně a kvality poskytovaných služeb,
  • podpora konzultačního inženýrství jako profese ku prospěchu členů Asociace, klientů i společnosti, v zájmu garantování spolehlivosti a kvality profesionálních aktivit,
  • ve spolupráci s ostatními inženýrskými organizacemi a komorami prosazování přijatelných podmínek pro výkon konzultační profese při přípravě a schvalování legislativních návrhů a záměrů,
  • v souladu s mezinárodními pravidly FIDIC a EFCA formulace odborných, etických, organizačních a obchodních pravidel a zásad, vztahujících se k činnosti členů, jejich prosazování a šíření,
  • podpora odpovídajícího sociálního a materiálního uznání důležitosti konzultačního inženýrství,
  • koordinace činností s ostatními národními asociacemi k vytváření jednotného prostředí a podmínek v rámci EU,
  • reprezentace Asociace a jejích členů.

Zdroj: www.cace.cz/cile-asociace.php

Osvědčení FIDIC CACE pro Centroprojekt

O České asociaci Konzultačních inženýrů (CACE) a FIDIC

Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) je oficiální francouzský název pro Mezinárodní federaci konzultačních inženýrů. Sdružuje národní asociace nezávislých konzultačních inženýrů. a je nevládní organizací uznávanou Spojenými národy, významnými světovými bankami, Evropskou komisí i dalšími mezinárodními institucemi.

FIDIC byl založen v roce 1913 s cílem podporovat obecné zájmy svých členských asociací. Dnes organizace působí ve více než sedmdesáti zemích světa.