Právě probíhá instalace zařízení Invent na ČOV v Otrokovicích

Aktuálně: Instalace zařízení Invent na ČOV v Otrokovicích

Publikováno 14.9.2016

V těchto dnech probíhá na otrokovické čistírně odpadních vod instalace technologických zařízení Invent pro aeraci OV. Podívejte se.

Do nádrží je ukládán jemnobublinný provzdušňovací systém iDISC. Díky kombinaci důmyslného řešení a robustní konstrukci pracuje zařízení v širokém rozsahu průtoků vzduchu při vysokých hodnotách specifické účinnosti využití kyslíku.

Výsledkem je snížení potřeby množství vzduchu pro zajištění požadované dodávky kyslíku do provzdušňované nádrže a tedy i menší nároky na spotřebu energetické energie dmýchadel.

 

Ve vedlejších denitrifikačních nádržích jsou instalována také míchadla HyperClassic v suchém provedení.