Ze stavby: Jak se realizuje projekt ČOV Kazanlak?

Ze stavby: Jak se realizuje projekt ČOV Kazanlak?

Publikováno 28.2.2014

V loňském roce skupina vodohospodářských zařízení divize 4 vyprojektovala rekonstrukci technologické části ČOV v Bulharsku.

Ze stavby: Jak se realizuje projekt ČOV Kazanlak?Jedná se o „klasickou“ mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 80 000 EO, s průměrným bezdešťovým přítokem 29 960 m3/den.

Součástí ČOV je anaerobní stabilizace kalu s následným odvodněním kalů a s využitím vyprodukovaného bioplynu v kogeneračních jednotkách. Na dodávce strojního zařízení se podíleli i kolegové z dodavatelské skupiny Invent. Předmětem jejich dodávky na stavbu bylo aerační zařízení a akcelerátory do biologického stupně čištění.

Ve dnech 18. – 22. února 2014 se uskutečnila služební cesta na místo stavby. Cesty se zúčastnil zástupce Centroprojektu a pracovníci společnosti ENVIRONMENT COMMERCE CZ Praha, která je dodavatelem technologické části stavby. Cílem byla koordinace strojní, elektro a stavební části stavby a stavební připravenost pro montáž technologie.

Přiložené fotografie ukazují nádrže anaerobní stabilizace kalu, rozestavěný základ plynojemu a nakonec rozestavěný objekt provozní budovy pro odvodňování kalu.