Image spot Centroprojektu

Baťovo zemědělské silo se stane moderní budovou

Publikováno 3.3.2014

Původní zlínské silo, které bylo postaveno v roce 1938, se stane Centrem strategických služeb NWT.

Centroprojekt zpracovával v roce 2013 komplexní projektovou dokumentaci vč. inženýrské činnosti stavby.

V rekonstruovaném objektu budou umístěny prostory pro vedení společnosti, kancelářské prostory, výdejní a opravárenské prostory, technické zázemí s velkým datovým centrem a zázemí pro zaměstnance včetně stravovacího zařízení. V rámci konverze sila bude nutná změna stávajícího dopravního napojení na ulici Přímá a návrh dopravního řešení v rámci pozemku investora vč. řešení dopravy v klidu.

Vítězem soutěže o dodavatele stavby se stala stavební firma Navláčil ze Zlína, technický dozor vykonává pro investora firma FAKO z Kroměříže.

Centroprojekt při realizaci vykonává funkci autorského dozoru stavby. V současné době probíhají na stavbě bourací práce na fasádách objektu a uvnitř sila včetně vestavby nových ocelobetonových stropů. V souběhu s těmito pracemi probíhají práce na venkovních inženýrských sítích a areálových komunikacích.

Dokončení stavby je plánováno na listopad až prosinec 2014.