Architekt Zdeněk Plesník

Významné osobnosti Centroprojektu: Zdeněk Plesník

Publikováno 26.4.2016

Také po druhé světové válce se ve Zlíně navázalo na významný stavební rozvoj spojený s firmou Baťa. Jedním z nejvýznamnějších architektů působících v našem městě a také dřívějším kolegou v Centroprojektu byl Zdeněk Plesník.

Po studiu na střední dřevařské škole pokračoval ve studiu architektury, v Praze na UMPRUM mezi lety 1933-1937. Protože za války byl vězněn v koncentračním táboře, studia dokončil až v roce 1947, tedy ve svých 33 letech. Jako žák působil v Gočárově kanceláři a prošel i pařížským ateliérem modernistického architekta Augusta Perreta, průkopníka využívání betonu v architektuře.

Dva roky na to již plně pracuje pro Centroprojekt. V padesátých letech navrhl trojici známých velkorysých vil pro Zdeňka Lišku (skladatele působícího ve zlínských Filmových ateliérech) a cestovatele Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda.

Projekt administrativní budovy pro CentroprojektTěžiště Plesníkovy práce však bylo především ve stavbách občanských a průmyslových. Ve Zlíně podle jeho návrhů vzniklo více významných budov, jako například budova Dopravního podniku, která je výjimečná svou kombinací sorely a tradic zlínského funkcionalismu. K dalším velkým stavbám patří například objekt Kancelářských strojů na třídě Tomáše Bati či budova Fotografie naproti kostela (dnes s významně upravenou fasádou). Tato budova se přitom svou estetikou zařadila snad do každého sborníku tehdejší moderní architektury.

Nelze opominout také budovu Centroprojektu, na které spolupracoval s dalšími autory – Ing. arch. Karlem Krčmářem, Ing. arch. Ivanem Přikrylem a Ing. arch. Oldřichem Šlesingerem.

Budova Kancelářských strojů ve ZlíněZ mimozlínských staveb nelze opominout hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, vysílač v Pekingu a především Oděvní závod Prostějov či nepřehlédnutelnou výškovou budovu Státního výzkumného ústavu textilního v Liberci.

Zmíněné stavby včetně fotek si můžete prohlédnout na této mapě.

Zdroje:

  • architekturazlin.cz,
  • archiweb.cz,
  • ic-zlin.cz/24982-architektura,
  • slavnestavby.cz,
  • liberec-reichenberg.cz,
  • zlinsky.denik.cz.