Zefektivnění procesů na ČOV pomocí GPS-X provádí Centroprojekt

Jak zefektivnit procesy na čistírně odpadních vod?

Publikováno 28.4.2016

Ve vyspělém světě je reálnou skutečností, že 2-5% z celkového objemu investic je určeno na předprojektovou přípravu. U vodohospodářských staveb se v tomto objemu se počítá také s matematickým modelováním procesů na ČOV a posouzením možných variant řešení.

Při zahájení investiční výstavby jsou tak k dispozici kvalitní podklady, které umožní provést rychlou optimalizaci řešení a vybrat tak nejvýhodnější variantu k realizaci. Zpracování projektové dokumentace pak stojí na pevném základě.

Zefektivnění procesů na ČOV pomocí GPS-X provádí Centroprojekt

 

Další nespornou výhodou je, že před zahájením provozu je již k dispozici samotný zkalibrovaný model. Právě ten umožní rychlou matematickou simulaci provozních stavů a při zkušebním provozu tak významně zkracuje dobu nalezení vhodného nastavení ČOV.

15 let zkušeností a optimálních řešení

Centroprojekt více jak 15 let využívá k návrhu optimálního řešení či intenzifikace biologických ČOV matematické modelování pomocí špičkového software GPS-X kanadské společnosti Hydromantis. Jsme vlastníkem licence pro nejnovější verzi programu 6.5.

Pro více informací neváhejte navštívit stránku Modelování procesů čištění odpadních vod – GPS-X.