Image spot Centroprojektu

Výstavba nového Kauflandu v Lanškrouně

Publikováno 23.6.2014

Obsahem zakázky je projekt pro provádění stavby, kde jako podklad sloužila investorem předaná dokumentace pro stavební povolení.

Stavba má oficiální název CENTRUM OBCHODU A SLUŽEB, LANŠKROUN – UL. DVOŘÁKOVA – I. ETAPA. Projekt sestává z hlavního prodejního objektu, zpevněných ploch včetně napojení na stávající dopravní infrastrukturu a veškerých venkovních inženýrských sítí.

Vlastní staveniště se nachází v severozápadní části intravilánu města Lanškrouna. Dotčená plocha se nachází v prostoru výrobního areálu WENDELL. Staveniště je ze severní strany ohraničeno ulicí Dvořákova, z východní a jižní strany lemuje budoucí areál stávající účelová komunikace. Z jižní a západní strany budoucí obchodní centrum hraničí se stávajícími výrobními areály.

Odevzdání kompletního projektu bude v termínu 7. července 2014 včetně výkazů výměr. Po výběru dodavatele, který bude probíhat v režii investora Kaufland Česká republika v.o.s., se předpokládá zahájení prací cca v září 2014. To bude okamžik, kdy zahájíme i výkon autorského dozoru.