Vodohospodářský průzkum čistírny odpadních vod v Mongolsku

Publikováno 12.12.2007

Pracovní cesta do východní Asie? Právě taková příležitost se naskytla kolegům z divize vodohospodářských staveb na přelomu listopadu a prosince. Co bylo jejich cílem?

Požadovaným výsledkem skupiny specialistů VHS byl vodohospodářský průzkum v mongolském Ulanbátaru. Kolegové získali informace pro zpracování projektové dokumentace pro rozšíření a intenzifikaci stávající koželužské čistírny odpadních vod v závodě KHARGIA a výstavbu kalového hospodářství na městské čistírně odpadních vod.

Na poměry ČR nepříznivé počasí

Teplotní podmínky nebyly pro středoevropany příliš příznivé, přesto se v teplotách od -25 °C do -30 °C podařilo získat požadované informace o stávajícím stsavu vodohospodářských zařízení, tak i údaje o kvalitě a množství odpadních vod.