Válcovna pro Fatru téměř před dokončením

Publikováno 14.12.2018

Rozsáhlá stavební a montážní činnost v areálu napajedelského zpracovatele plastů je v plném proudu, přesto jsou již některé technologické celky uvedeny do provozu.

V plném zatížení je např. recyklační linka pro zpracování odpadů z výroby střešních hydroizolačních fólií a všech typů podlahových krytin.

Je již také instalována pomocná technologie na převíjení a balení hydroizolačních fólií, jsou dokončeny skladovací haly v zóně B a v plném provozu je nová chladicí stanice pro chlazení vody a úpravu chladicí vody.

 

Areál Fatry během stavebních prací.

Moderní výroba bez odpadů

Realizací nových objektů chce Fatra naplnit vizi stát se moderní automatizovanou firmou fungující na principech Průmyslu 4.0.

Významným krokem k tomuto cíli je nově vystavěná válcovna, která se svými jednotlivými prvky bude znamenat modernizaci všech pracovních postupů, a zároveň vytvoření technologicky vyspělých pracovišť pro více jak 100 nových zaměstnanců.

Další technologické celky společnost plánuje postupně zprovoznit do konce roku 2019. Tento projekt by měl nejen zajistit nové pracovní příležitosti, ale také zvýšit celkový obrat ze současných 3,8 až na 5 miliard korun.

Vizualizace válcovny a skladové haly