Tradiční setkání bývalých zaměstnanců

Publikováno 15.12.2009

V poklidném adventním čase se 9. prosince sešlo na 85 dřívějších spolupracovníků, kteří jsou dnes v důchodu.

V prostorách Interhotelu Moskva ve III. etáži zahájil setkání obchodní ředitel Pavel Stráský krátkým úvodním slovem. Seznámil přítomné s tím, jak se firmě dařilo v uplynulém roce a které zajímavé projekty se podařilo úspěšně realizovat. Následoval slavnostní oběd a neformální posezení.