Jak se daří firmě Centroprojekt do Brasil?

Jak se daří firmě Centroprojekt do Brasil?

Publikováno 21.4.2008

Začátkem dubna navštívil generální ředitel Vladimír Kudela na své pravidelné cestě dceřinou společnost Centroprojektu v Brazílii.

Na programu byla tentokrát i valná hromada Centroprojektu do Brasil, která hodnotila hospodaření v roce 2007 a dosažené výsledky ověřené mezinárodním auditorem, firmou BDO. Na jejich základě lze konstatovat, že uplynulý rok byl v Brazílii mimořádně úspěšný. Brazilská dceřiná společnost dosáhla obratu v přepočtu cca 1 miliardy Kč.

Pracujeme na dostatečné zakázkové náplni

Kromě interních záležitostí souvisejících s řízením společnosti proběhla také celá řada jednání týkajících se nových obchodních příležitostí, které naplní pracovní kapacity více než 100 brazilských kolegů.

Mezi nejvýznamnější patří podpis memoranda o založení společného podniku v Uruguai mezi Centroprojektem do Brasil, brazilskou stavební společností W Torre a kanadskou inženýrskou firmou CRA.

Jak se daří firmě Centroprojekt do Brasil?Memorandum bylo podepsáno v souvislosti se společně zpracovávanou nabídkou uvedených společností na dodávku služeb a zařízení v rozsahu přibližně 200 milionů USD pro připravovanou zahraniční investici v Uruguai.

Za přítomnosti ministra Římana

Podpisu byl přítomen také ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman, který byl spolu s delegací z České republiky na služební cestě v Brazílii, kde zavítal také do naší dceřiné společnosti.

Generální ředitel navštívil také druhou dceřinou firmu v Jižní Americe – Centroprojekt Chile v Santiagu.