Technologický park v rámci SPZ Holešov

Místo:
Holešov, Česká republika

Rok ukončení:
2011

Investor:
Industry Servis ZK, a.s.

Investiční náklady:
135 mil. Kč

Stupeň zakázky:
DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP – dokumentace pro stavební povolení
DVD – dokumentace pro výběr dodavatele
DPS – dokumentace pro provedení stavby

Stručný popis stavby:
Areál technologického parku sestává z administrativní budovy SO 101 – Podnikatelský inkubátor, dvou hal se zázemím SO 103 – Univerzální hala s přístavkem pro UTB a SO 104 – Univerzální haly s přístavkem pro firmu Plastr.
Součástí areálu jsou zpevněné plochy včetně parkoviště a nezbytné rozvody inženýrských sítí.

Základní technické údaje:
Zastavěná plocha SO 101 – 661,00 m2
SO 103 – 1 643,00 m2
SO 104 – 1 601,00 m2
Plochy zpevněné včetně chodníků: 4 400,00 m2