Rekonstrukce městského koupaliště v Havířově

Místo:
Havířov, Česká republika

Rok ukončení:
2004

Objednatel:
Statutární město Havířov

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Investiční náklady:
60 milionů Kč

Stručný popis stavby:
Pro stávající 50m plavecký a skokanský bazén byla provedena výměna venkovních rozvodů za plastové a stávající rekreační bazén s tobogány byl rekonstruován technologií nového vestavěného bazénu s vodními atrakcemi.
Doplněna byla krátká široká skluzavka a upraveny okolní zpevněné plochy.
Součástí rekreačního bazénu je nová akumulační jímka, jímka pro čerpadla a dmychadla atrakcí.
Instalováno bylo také nové filtrační zařízení, včetně úpravny vody. Provoz řízen centrálním MaR.

Základní technické údaje:
Plavecký bazén
Plocha: 1250 m2
Objem: 1900 m3
Oběhový výkon filtrace: 422 m3/h
Dětský bazén
Plocha: 60 m2
Objem: 23 m3
Oběhový výkon filtrace: 23 m3/h
Skokanský bazén
Plocha: 324 m2
Objem: 1440 m3
Oběhový výkon filtrace: 175 m3/h
Relaxační bazén
Plocha: 1197 m2
Objem: 1316 m3
Oběhový výkon filtrace: 693 m3/h