Projekt průmyslové zóny Přerov-Bochoř

Místo:
Přerov, Česká republika

Realizace:
fáze přípravy

Investor:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Předmětem zakázky byla příprava územní studie strategické průmyslové zóny ve variantách bez letiště a s letištěm v provozu.
Součástí projektu je zpracování variant dopravního napojení, napojovací body inženýrských sítí, příprava území, stanovení ochranných pásem a návrh dělení Strategické průmyslové zóny Přerov-Bochoř.

Základní technické údaje:
Varianta bez letiště:
Plocha: 535 ha
Varianta s letištěm:
Plocha – severní část: 220 ha
Plocha – jižní část: 117 ha
Letiště: 198 ha