Příprava plochy pro projekt řešení stávajícího stavu kotelny EJ

Místo:
Litvínov, Česká republika

Rok zpracování projektu:
2015

Stručný popis projektu:
Cílem stavebníka je vybudovat připojovací místa na potrubí zpětné chladící vody. Toho bude dosaženo instalací dvou nových T-kusů na stávajícím potrubí DN 1400 pro výhledové položení přeložky potrubí.
Součástí stavebního řešení je i úprava areálové komunikace na místech zasažených zemními pracemi. Nová vozovka bude realizována cementobetonovým krytem.

Základní technické údaje:
Uvažovaný maximální průtok: 20 000 m3/h
Potrubí: DN 1400

Související reference :
energetické stavby