Invent: Provzdušňovací systém na ČOV pivovaru Krušovice

Místo:
Krušovice, Česká republika

Uvedení do provozu:
2016

Provozovatel:
Královský pivovar Krušovice a.s.

Aplikace 1:
nová de/nitrifikace
Rozsah dodávky:
jemnobublinný provzdušňovací systém iDISC® 260, 28 ks difusorů

Aplikace 2:
nová nitrifikace
Rozsah dodávky:
jemnobublinný provzdušňovací systém iDISC® 260, 96 ks difusorů

Aplikace 3:
původní nitrifikace 1,2
Rozsah dodávky:
jemnobublinný provzdušňovací systém iDISC® 260, 180 ks difusorů

Aplikace 4:
původní nitrifikace 3
Rozsah dodávky:
jemnobublinný provzdušňovací systém iDISC® 260, 90 ks difusorů

Aplikace 5:
regenerátor kalu
Rozsah dodávky:
jemnobublinný provzdušňovací systém iDISC® 260, 144 ks difusorů

Aplikace 6:
kalojem
Rozsah dodávky:
hrubobublinný nerezový provzdušňovací systém iCBA® 1200, 14 ks difusorů

Nádrž – Nová de/nitrifikace
Tvar: pravoúhlá
Délka: 5,3 m
Šířka: 3,6 m
Průměr: –
Hloubka: 6,7 m
Hloubka vody: 6,05 m
Počet nádrží: 1
Počet elementů v nádrži: 28
Počet elementů celkem: 28
Typ elementů: iDISC 260
Průtok vzduchu do jednoho elementu: 4,9 mn3/h
Průtok vzduchu do 1 nádrže: 138 mn3/h
Standardní oxygenační kapacita OCst (SOTR): 12,3 kg/h

Nádrž – Nová nitrifikace
Tvar: pravoúhlá
Délka: 10 m
Šířka: 7,5 m
Průměr: –
Hloubka: 6,7 m
Hloubka vody: 6,0 m
Počet nádrží: 1
Počet elementů v nádrži: 96
Počet elementů celkem: 96
Typ elementů: iDISC 260
Průtok vzduchu do jednoho elementu: 4,9 mn3/h
Průtok vzduchu do 1 nádrže: 473 mn3/h
Standardní oxygenační kapacita OCst (SOTR): 47,9 kg/h

Nádrž – Původní nitrifikace 1,2
Tvar: kruhová
Délka: –
Šířka: –
Průměr: 9,9 m
Hloubka: 3,8 m
Hloubka vody: 2,85 m
Počet nádrží: 2
Počet elementů v nádrži: 90
Počet elementů celkem: 180
Typ elementů: iDISC 260
Průtok vzduchu do jednoho elementu: 5,1 mn3/h
Průtok vzduchu do 1 nádrže: 459 mn3/h
Standardní oxygenační kapacita OCst (SOTR): 23,7 kg/h

Nádrž – Původní nitrifikace 3
Tvar: kruhová
Délka: –
Šířka: –
Průměr: 9,9 m
Hloubka: 3,8 m
Hloubka vody: 2,85 m
Počet nádrží: 1
Počet elementů v nádrži: 90
Počet elementů celkem: 90
Typ elementů: iDISC 260
Průtok vzduchu do jednoho elementu: 5,3 mn3/h
Průtok vzduchu do 1 nádrže: 479 mn3/h
Standardní oxygenační kapacita OCst (SOTR): 23,7 kg/h

Nádrž – Regenerátor kalu
Tvar: kruhová
Délka: –
Šířka: –
Průměr: 9,9 m
Hloubka: 3,8 m
Hloubka vody: 2,80 m
Počet nádrží: 1
Počet elementů v nádrži: 144
Počet elementů celkem: 144
Typ elementů: iDISC 260
Průtok vzduchu do jednoho elementu: 5,2 mn3/h
Průtok vzduchu do 1 nádrže: 751 mn3/h
Standardní oxygenační kapacita OCst (SOTR): 39,3 kg/h

Nádrž – Kalojem
Tvar: kruhová
Délka: –
Šířka: –
Průměr: 9,0 m
Hloubka: 4,8 m
Hloubka vody: 3,8 m
Počet nádrží: 1
Počet elementů v nádrži: 14
Počet elementů celkem: 14
Typ elementů: iCBA 1200
Průtok vzduchu do jednoho elementu: 35,7 mn3/h
Průtok vzduchu do 1 nádrže: 500 mn3/h
Standardní oxygenační kapacita OCst (SOTR): 16,6 kg/h