INVENT: ČOV Pardubice BIO 3

Místo:
Pardubice, Česká republika

Rok ukončení:
2012

Provozovatel:
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Kapacita ČOV:
Odpadní vody z městské aglomerace Pardubice

QM,r = 11 000 000 m3/rok
Odpadní vody z areálu SYNTHESIA a.s.
QP,r = 2 300 000 m3/rok
Průměrný denní průtok OV za bezdeštného stavu
Q24 = QM,p+ QP,p = 36 438 m3/den = 422 l/s

Rozsah dodávky:
4 míchadla HyperClassic

Základní technické údaje:
Denitrifikační nádrže
Tvar nádrže: pravoúhlá
Délka: 21,9 m
Šířka: 11,5 m
Hloubka: 6,0 m
Hloubka vody: 5,3 m
Počet nádrží: 4Počet míchadel v nádrži: 1
Počet míchadel celkem: 4
Typ míchadla: HCM/2500-24-4,0
Průměr míchadla: 2 500 mm
Otáčky: 24 ot/min.
Instalovaný výkon motoru: 4,0 kW
Celkový příkon: 3,9 kW