ČOV Horní Němčí

Místo:
Horní Němčí, Česká republika

Generální projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Projekt čistírny odpadních vod pro malou obec na Slovácku.

Základní technické údaje:
Kapacita ČOV: 1000 EO