ČOV Bohumil

Místo:
Bohumil, Česká republika

Stručný popis stavby:
Na této čistírně odpadních vod jsou instalována také technologická zařízení Invent.