Ing. Pavel Stráský 01 _ předseda představenstva _ CENTROPROJEKT GROUP

Ing. Pavel Stráský