Urbanistická studie dopravního terminálu Zlín

Připravujeme dopravní terminál ve Zlíně

Publikováno 19.2.2018

Fáze dohody všech zúčastněných stran je úspěšně završena, připravujeme dokumentaci pro územní řízení ke stavebnímu záměru.

Projekt „Dopravní terminál ve Zlíně“ je náročný rozsáhlou koordinací mnoha stran a navazujících projektů (především elektrifikace a částečné zdvojkolejnění trati Otrokovice – Zlín – Vizovice).

Ve druhé polovině roku jsme zahájili projekční práce na celé ploše budoucího terminálu – tedy budově autobusového nádraží, komunikací, zastávek MHD, zpevněných ploch a odstavných pro autobusy.

Vedle samotného města Zlín se na projektu podílí také Zlínský kraj, BENT HOLDING, CREAM uzavřený investiční fond, CREAM R. B. A. a Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Vizualizace urbanistické studie si můžete prohlédnout v této referenci.