Projekt vědeckého centra BIOCEV je dokončen

Vědecké centrum BIOCEV slavnostně otevřeno

Publikováno 20.6.2016

Za účasti vrcholných představitelů státu a akademické i vědecké obce byla ve čtvrtek 16. června slavnostně přestřižena páska. Několik stovek hostů si tak mohlo prohlédnout zázemí pro (nejen) českou vědu za téměř 3 miliardy Kč.

Již nyní se 56 výzkumných skupin působící v pěti programech zaměřuje na na detailní poznání organismů na molekulární úrovni. Výhodou umístění BIOCEVu do lokality blízko Prahy umožňuje těsnou spolupráci s dalšími podobnými centry v okolí hlavního města.

Projekt vědeckého centra BIOCEV je dokončenSlavnostního zahájení se zúčastnili významné osobnosti, jako např. místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministryně školství Kateřina Valachová, hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima nebo ředitel Ústavu molekulární genetiky Václav Hořejší.

„Kvalitní vědecké výsledky jsou závislé na dobrém přístrojovém vybavení, a hlavně na vzdělaných a chytrých lidech. Dovolím si říct, že BIOCEV má obojí. Nejmodernější technickou základnu a špičkové odborníky, kteří jsou připraveni předávat své znalosti a zkušenosti studentům. Věřím, že BIOCEV svým významem dosáhne špičkové vědecké úrovně a výrazně posílí prestiž české vědy,“ řekl Pavel Martásek, ředitel BIOCEV.

„Cesta k budoucí prosperitě České republiky povede přes úspěch projektů, jako je BIOCEV. Jsem přesvědčen, že tato více než dvoumiliardová investice z evropských a národních zdrojů se vyplatí nejen České republice, ale prospěje vlastně celému světu, protože vědeckovýzkumné výsledky, které z centra BIOCEV vzejdou, budou mít skutečně celosvětový dopad,“ řekl místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

„Pevně věřím, že otevření centra BIOCEV napomůže české výzkumné komunitě stát se plnohodnotným členem evropské komunity biotechnologického a biomedicínského výzkumu a tím přispět nejen ke konkurenceschopnosti ČR, ale potažmo i Evropy,“ řekla Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt vědeckého centra BIOCEV je dokončen„Dnes posíláme BIOCEV do evropského výzkumného prostoru a domnívám se, že má všechny předpoklady stát se v tomto směru významným hráčem,“ prohlásil předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš.

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy doplnil: „Uplynuly již více než dva roky od chvíle, kdy jsme položili základní kámen ke stavbě vědeckého pracoviště Biotechnologického a biomedicínského centra BIOCEV. Toto unikátní vědecké centrum zásadním způsobem přispívá ke zvýšení kvality vědy a výzkumu v České republice a věřím tomu, že našim vědcům a studentům se zde bude dobře pracovat. Přeji nám všem, ať BIOCEV patří mezi špičková vědecká centra v oblasti biomedicíny a přináší poznatky do mozaiky lidského vědění.“

Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (příjemce dotace na projekt BIOCEV), při příležitosti slavnostního ceremoniálu uvedl: „Jsem nesmírně rád, že jsme tento náročný projekt úspěšně zvládli. Bylo to především díky skvělé spolupráci všech zúčastněných partnerů a profesionalitě pracovníků realizačního týmu. Již nyní, půl roku po dokončení stavební části, je zřejmé, že prostředky vložené do vybudování tohoto nového velkého centra biomedicínského výzkumu byly dobrou investicí. Naši badatelé již několik měsíců naplno pracují v krásných nových, skvěle vybavených laboratořích. Obzvláště mě těší, že zde dostává příležitost mnoho mladých vědců a studentů. O budoucnost tohoto nového centra biomedicínského výzkumu nemám nejmenší obavy.“

Vědecké centrum se špičkovými parametry

 

Projekt BIOCEV a jeho výzkumné programyPartneři projektu BIOCEV je Akademie věd ČR a Univerzita Karlova v Praze.

Za Akademii věd ČR se projektů účastní:

  • Ústav molekulární genetiky,
  • Biotechnologický ústav,
  • Fyziologický ústav,
  • Mikrobiologický ústav,
  • Ústav experimentální medicíny,
  • Ústav makromolekulární chemie.

Partnery z Univerzity Karlovy jsou:

  • Přírodovědecká fakulta,
  • 1. lékařská fakulta.

Fotky z otevření vědeckého centra

 

Informace o projektu BIOCEV

Název BIOCEV vychází z plného názvu Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci. Vědecko-výzkumné centrum BIOCEV nabídne prostor až pro 600 vědců a studentů.

Více fotografií a vizualizací stavby si můžete prohlédnout v této referenci:

BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum Akadamie věd a Univerzity Karlovy

 

Průběh stavby na leteckých záběrech

Záběry na realizaci stavby v roce 2014, kdy probíhala betonáž 1. NP si můžete prohlédnout na videu níže: