Novinky v oblasti odpadních vod na konferenci na úpatí Tater

Publikováno 17.11.2015

Ve dnech 13. – 15. října 2015 se v prostorách hotelu Permon v Podbanském uskutečnila pod záštitou ministra životního prostředí Slovenské republiky 9. bienální mezinárodní konference „Rekonstrukce stokových sítí a čistíren odpadních vod“. Hlavním organizátorem konference byl Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava.

Prezentace know-how a inovací

01_Invent_na_konferenci_pod_Tatrami_-_CENTROPROJEKTTematicky konference navázala na předešlé ročníky. Jejím cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky, postupy a technologiemi umožňujícími bezpečné a ekologicky vyhovující odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s čistírenským kalem.

Během konference odeznělo 47 odborných přednášek, které byly tematicky rozdělené do jednotlivých odborných sekcí.

V předsálí konferenčních místností pak probíhala prezentace firem zabývajících se jakýmkoliv způsobem uvedenou tematikou.

Prezentace vodních technologií Invent

Jako každoročně se zde představila i firma CENTROPROJEKT GROUP a.s., jejíž zástupci Vladimír Jonášek a Antonín Bradáč ze střediska obchodního zastoupení firmy INVENT představili kompletní portfolio jejích výrobků a také širokou nabídku dalších služeb v oblasti úpravy a čištění vod, které naše firma nabízí.

02_Invent_na_konferenci_pod_Tatrami_-_CENTROPROJEKTHlavní ambicí konference bylo zachycení a popsání rozhodujících procesů výstavby stokových sítí a výstavby, resp. rekonstrukcí ČOV a aktivit zaměřených na dosažení stanovených cílů, poskytnutí nejnovějších vědeckotechnických a ekonomických poznatků, aktuálních informací o stavu odvádění a čištění odpadových vod, prezentace dosažených výsledků atd. Nedílnou ambicí pak bylo upevnění stávajících obchodních vztahů.

Konference se zúčastnilo 240 odborníků ze Slovenska, České republiky a Rakouska.

Bazénová reference na místě konference

Rekonstrukce bazénové haly, bazénových technologií v Grand Hotelu PermonV hotelu Permon, kde proběhla celá konference „Rekonstrukce stokových sítí a čistíren odpadních vod„, se nachází také nově rekonstruovaný bazén včetně souvisejících bazénových technologií. Právě tyto technologie dodával Centroprojekt.

Hosté tak mohou od roku 2009 využívat nový nerezový bazén, který nahradil původní keramické obložení. Pro dotvoření atmosféry pohody je bazén o rozměru 25×11,5 m vybaven také deseti podvodními LED světly.

Další vodní atrakce a podrobnosti k rekonstrukci si můžete přečíst přímo na stránce reference Rekonstrukce bazénové haly Grand Hotelu Permon.