Semináře Nové postupy a metody při provozování čistíren odpadních vod 2015 se aktivně zúčastnil také zlínský Centroprojekt

Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod

Publikováno 21.4.2015

Jubilejní 20. ročník odborného semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod proběhl ve dnech 14. a 15. dubna 2015 v Moravské Třebové. Pořadatel ve spolupráci s odbornou skupinou Městské čistírny odpadních vod Asociace pro vodu ČR uvítali více než 300 odborníků z oboru čištění odpadních vod.

Seminář byl přínosem nejen po odborné stránce, ale současně nabídl možnost setkat se s partnery a projednat běžící i možné budoucí projekty.

Součástí semináře byla i prezentační výstava, které se za naši firmu zúčastnili kolegové z Divize Vodohospodářských a inženýrských staveb.