Modelování procesů čištění odpadních vod – GPS-X

Modelování procesů čištění odpadních vod pomocí softwaru GPS-X Zabýváme se návrhem a posuzováním technologií čištění komunálních a průmyslových vod.
Centroprojekt využívá k návrhu optimálního řešení či intenzifikace biologických čistíren odpadních vod matematické modelování čistírenských procesů pomocí špičkového software GPS-X kanadské společnosti Hydromantis, Inc.

Matematické simulační modely čistírenských procesů umožňují vyhodnotit větší množství různých variant řešení. Díky tomu následně vybereme pro konkrétní podmínky funkční a provozně nejvýhodnější řešení. Tímto způsobem dosáhneme nejen požadované kvality vody na odtoku z ČOV, ale rovněž dojde k efektivnímu využití investice.

Hlavní oblasti použití matematického modelu GPS-X:

  • Fáze předpřípravy projektu (studie) intenzifikace stávajících středních a velkých ČOV.
  • Ve fázi samotného zpracování projektu pomůže s optimalizací navržené technologie biologického čištění odpadní vody.
  • Poradenská činnost v oblasti optimalizace a řízení provozu stávajících ČOV.

Modelování procesů čištění odpadních vod pomocí softwaru GPS-X

Model může odpovědět například na tyto otázky:

  • Kde jsou skutečné látkové a hydraulické limity stávající biologické ČOV.
  • Jaké zatížení odpadních vod od hlavních producentů zvládne stávající ČOV spolehlivě vyčistit při dodržení požadovaných limitů pro vypouštění odpadních vod.
  • Zda a jaké technologické úpravy stávajícího čistírenského procesu s minimálními investičními a provozními náklady umožní provozovateli dosáhnout nových přísnějších limitů pro vypouštěné vyčištěné odpadní vody.
Modelování procesů čištění odpadních vod pomocí softwaru GPS-X

Příklad možné spotřeby elektrické energie na ČOV na jednotlivých zařízeních.

Naše navazující služby:

  • Naši specialisté na technologická zařízení vodohospodářských staveb mohou posoudit energetickou náročnost strojních zařízení ČOV, jejich předpokládanou životnost a následně navrhnout vhodné řešení s ohledem na jeho návratnost.
  • V návaznosti na výše nabízené činnosti jsme schopni zpracovat navazující projektové dokumentace všech stupňů.

Kontakt:

Pro více informací se neváhejte ozvat. Kontakty najdete ZDE.