Jaký byl letošní veletrh Watenvi v Brně?

Jaký byl letošní veletrh Watenvi v Brně?

Publikováno 30.5.2010

Letošní mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI se uskutečnil v novém moderním pavilonu P, v termínu od 25. – 27. května 2010.

Letos poprvé proběhl souběžně i Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE. Propojením těchto významných veletrhů do budoucna vzniká vysoce odborný komplex veletrhů, který prezentuje vodohospodářské technologie, zabývá se odpadovým hospodářstvím a současně komplexně řeší potřeby komunální sféry.

Stejně jako v minulých letech byl součástí veletrhu WATENVI odborný doprovodný program. Aktuálním tématem byla nejen novela zákona o odpadech, nová legislativa v oboru vodního hospodářství, strategie financování vodohospodářské infrastruktury v ČR, zákon o veřejných zakázkách a jeho novela, ale i XVII. celostátní kongres starostů a primátorů obcí a měst ČR, který se věnoval stavu veřejných financí v době krize, nakládání s odpady a dotačnímu programu Zelená úsporám pro starosty.

Především novela vodního zákona, který vejde v platnost 1. srpna letošního roku, byla skloňována ve všech pádech. V novele se odrazí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

Současně se připravuje i změna celé řady souvisejících vyhlášek, včetně vyhlášky o stanovování záplavových území a vyhlášky o plánování.

Naši projekční kancelář zastupovali jak odborníci divize vodohospodářských staveb v roli návštěvníků, tak i kolegové na našem firemním veletržním stánku. Jeho osazenstvo tvořili kolegové se zaměřením na chemicko-technologické procesy a obchodní zástupci firmy INVENT.

Náš stánek sloužil jako místo pro obchodní i přátelské setkání s našimi současnými i budoucími obchodními partnery, investory, projektanty, starosty, provozovateli a realizátory vodohospodářských zařízení a staveb, tak i k prezentaci výrobků společnosti INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik AG®.