Projekt vědeckého centra BIOCEV ve Vestci u Prahy

Jak se stavělo vědecké centrum BIOCEV?

Publikováno 14.6.2016

Před čtvrtečním slavnostním otevřením Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci si prohlédněte letecké záběry z průběhu výstavby. Právě ze vzduchu je vidět rozsah celého projektu o ploše 25,5 tisíce m2.

Křižovatka vědy v centru Evropy

Záměrem celého projektu byla realizace evropského vědeckého centra excelence v oblasti biotechnologií a biomedicíny. Výsledky zdejšího výzkumu povedou ke zlepšování kvality života, rozvoji a růstu znalostní ekonomiky i konkurenceschopnosti České republiky.

Za uskutečněním tohoto areálu pro vědu a výzkum stojí šest ústavů Akademie věd ČR a dvě fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Unikátnost projektu spočívá ve vyvážené kombinaci výzkumu, vzdělávání a intenzivní spolupráce s komerčním sektorem. Výzkumné týmy vedené renomovanými odborníky mají k dispozici nejmodernější technologie a jsou aktivní součástí významných evropských uskupení.

Záběry z dronu

 

Více fotografií a vizualizací si můžete prohlédnout v této referenci:

BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum Akadamie věd a Univerzity Karlovy

Projekt BIOCEV v číslech

 • 5 výzkumných programů,
 • 400 vědeckých pracovníků a technického personálu (v roce 2019),
 • 25 500 m2 nových laboratoří,
 • 2,85 miliardy Kč celkový rozpočet projektu. Dotace z EU činí 1 959 323 236,85 Kč, výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR dále činí 345 762 924,15 Kč,
 • 250 Mgr. + Ph.D. studenů (2019),
 • 56 výzkumných týmů,
 • 5 servisních supermoderních laboratoří,
 • 5,5 ha rozhloha pozemku pro výstavbu centra,
 • 7 partnerů projektu.

Harmonogram přípravy a realizace

 • 01/2008 – oficiální zahájení přípravy projektu,
 • 04/2010 – kladné vyhodnocení projektu na národní úrovni,
 • 10/2011 – Evropská komise schvaluje projektu BIOCEV,
 • 01/2012 – spuštění vlastní realizace projektu BIOCEV,
 • 08/2013 – podepsání smlouvy s dodavatelem stavby,
 • 10/2013 – slavnostní akt poklepání na základní kámen centra BIOCEV,
 • 04-06/2015 – dokončení infrastruktury projektu,
 • 06/2016 – slavnostní otevření celého vědeckého areálu.

Smysl vědeckého centra par excellence

Význam a důvod realizace shrnul ředitel projektu BIOCEV prof. MUDr. Pavel Martásek, CSc. takto:

„Nádorová onemocnění, kardiovaskulární choroby, viry, infekce – to vše patří k aktuálním problémům lidské populace. V minulosti bylo v našich silách tyto problémy pouze popsat, nikoliv najít jejich příčinu. Dnes umíme porozumět původu onemocnění až na molekulární úrovni. Díky tomu lze navrhnout řešení, které v konečné fázi může vést až k výrobě potřebného léku nebo stanovení léčebné metody, a tím i k záchraně mnoha životů.“

V BIOCEVU tak probíhá těchto pět výzkumných programů:

 • funkční genomika,
 • buněčná biologie a virologie,
 • strukturní biologie a proteinové inženýrství,
 • biomateriály a tkáňové inženýrství,
 • vývoj léčebných a diagnostických postupů.

O projektu si můžete více přečíst přímo na stránkách www.biocev.eu.