Jak chránit vodu před hnojivy?

Publikováno 6.4.2018

Spousta otázek a možná řešení se hledala na odborné a tradiční mezinárodní vodohospodářské konferenci Voda Zlín 2018.

Z přednášek nás zaujal mimojiné záměr provozovatele vodovodní sítě ve Vsetíně nahradit chloraci z prameniště Ohrada dezinfekcí pouhým UV zářením.

Tento postup však musí být spojen s důkladným modelovým posouzením sítě. Provozovatele musí nejprve potvrdit vhodnost sítě pro takový postup, namodelovat analýzu stáří vody v síti a navrhnout plány řízeného proplachování v síti. To vše kvůli absenci zbytkového chloru, který poskytuje v síti sekundární zabezpečení.

Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byla vodovodní síť v dobrém technickém stavu a aby byla minimalizována pravděpodobnost následného růstu bakterií v potrubí a objektech.

Budeme čistit mikropolutanty?

Několik příspěvků bylo zaměřeno na problematiku odstraňování tzv. mikropolutantů (zbytky léčiv, endokrinní disruptory, prostředky osobní hygieny a kosmetické přípravky, pesticidní látky a látky ovlivňující sensoriku vody).

Vhodným řešením může být ozonizace nebo filtrace přes aktivní uhlí. Aktuálně je například taková investice připravována i na ÚV Tlumačov.

Zemědělství vs kvalita vody?

Díky sledování výskytu dusičnanů v podzemních vodách je možné pozorovat i pozvolný nástup degradačních změn v půdním profilu. Ten je zapříčiněn dlouhodobým používáním minerálních dusíkatých hnojiv za současného snižování dodávek organické hmoty do půdy.

Výsledkem je nejen degradace kvality jímané podzemní vody, i pěstovaných rostlin. Důsledkem je obtížné prokořeňování rostlin či deformace kořenového sytému.

Na konferenci přednášející navrhovali alternativu ke stávajícímu konvenčnímu hospodaření v podobě organického zemědělství s výrazným omezením minerálního hnojení včetně přípravků na ochranu rostlin a zařazení vícedruhových rostlin do osevních postupů.

Výskyt dusičnanů a jejich dlouhodobé působení bylo popisováno na příkladu prameniště Březová, které je zdrojem pitné vody pro Brno.

Invent zastupuje nově firma Kunst

V rámci prezentace společnosti Kunst byl rovněž veřejně oznámen přechod obchodního zastoupení Invent na tuto hranickou společnost včetně bývalého kolegy Ing. Vladimíra Jonáška.

Konference VODA ZLÍN v kostce

Vodovody a kanalizace představují zařízení a investice dlouhodobé životnosti a pro jejich dobrou správu a údržbu je důležité stabilní právní, organizační a ekonomické prostředí.

„V průběhu dvoudenní konference zaměřené na problematiku pitné vody jsme mohli vyslechnout spoustu zajímavých přednášek o nových trendech a postupech ve vodárenství či zkušenostech z výzkumných úkolů i realizovaných akcí. Příležitost byla rovněž k neformálním setkáním, ať již při prezentaci společností působících v oblasti vodního hospodářství, nebo při čtvrtečním společenském večeru,“ shrnul konferenci Dušan Novotný, projektový manažer vodohospodářských investic.

O konferenci VODA ZLÍN

Konference proběhla pod záštitou ministra zemědělství, sdružení SOVAK, hejtmana Zlínského kraje a primátora statutárního města Zlín.

Celá akce proběhla ve dnech 15. a 16. března v tradičních prostorách hotelu Moskva ve Zlíně.

Pořadatelem konference byla společnost Moravská vodárenská a.s. Olomouc.