Dopraváci a vodaři na exkurzi na Slovensku

Dopraváci a vodaři na exkurzi na Slovensku

Publikováno 1.10.2010

Začátek října znamenal zisk zkušeností přímo z terénu – skupina dopravních staveb skupina projektantů vodohospodářských staveb se vydala na probíhající stavbu PPP u Nitry.

Kolegové navštívili stavbu celoevropského významu – Projekt PPP – rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat.

Rychlostní silnice R1 (čtyřpruhová komunikace, směrově rozdělená) umožní dlouho očekávanou plynulost dopravy a zároveň poskytne vyšší bezpečnost jejím uživatelům. Na rozdíl od existujících silnic I. třídy č. 51, 65, a 66, které vedou přes města a obce, bude tato nová komunikace vedena převážně mimo zastavěné území. Výsledkem odklonění dopravy tak bude snížení emisí, hluku a tím dojde k podstatnému zvýšení kvality života lidí v této oblasti Slovenska.

Celý projekt rychlostní komunikace R1 je financován výhradně soukromým sektorem ve spolupráci s veřejným sektorem, to prostřednictvím modelu PPP.

Co je vlastně PPP projekt?

Jedná se o projekt veřejně-soukromého partnerství (anglicky Public Private Partnership), který všeobecně označuje formy spolupráce mezi veřejnou správou a podnikatelským sektorem. Cílem této spolupráce je zabezpečit prostřednictvím soukromého sektoru financování, výstavbu, obnovu, správu či údržbu veřejné infrastruktury. Veřejná sféra díky této nové metodě získává také větší prospěch z „know-how“ a pracovních postupů, které jsou uplatňovány v soukromém sektoru.

PPP ve slovenské praxi

Ve výběrovém řízení na tento projekt, výstavbu a následné provozování rychlostní komunikace R1 (na dobu 30 let) byla vybrána společnost Granvia a. s. Tato společnost pak následně vybrala na výstavbu firmu Granvia Construction, s.r.o., která je stoprocentní dceřinou společností EUROVIA CS a.s. a je generálním dodavatelem stavby.

Pracovníkům Centroprojektu umožnila prohlídku díla v některých jeho částech. Exkurze začala v Nitře, kde bylo možné vidět letmou montáž mostu a přímo se projít několik desítek metrů nad zemí po již provedené části mostovky. Po přemístění se do místa úrovňového křížení silnic bylo možné vidět již provedené zatrubnění místní vodoteče.

Cestou do Banské Bystrice si pracovníci udělali malou přestávku na oběd a po chvíli odpočinku již byli očekáváni v kanceláři firmy Granvia Construction tamtéž. Tento úsek silniční komunikace je navržen v intravilánu. Rozsah stavby a její náročnost v městském provozu byl názorně vidět z ptačí perspektivy z místního lomu.

Celý Projekt PPP – rychlostní silnice R1 se skládá ze čtyř staveb, přičemž celková doba výstavby je plánována na 41 měsíců.

Parametry stavby

  • délka hlavní trasy: 51,6 km,
  • plocha vozovek na R1: 1 100 tisíc m2,
  • počet mostů: 84 (jejich celková délka 6 843 m),
  • mimoúrovňové křižovatky: 6,
  • protihlukové stěny: 41 (jejich celková délka 32 611 m),
  • opěrné zdi: 27 (celková délka 4 362 m),
  • celkové náklady stavby: 887 miliónů EUR,
  • datum začátku projektu a zahájení stavebních prací: 28. 8. 2009,
  • datum dokončení celého projektu: 27. 7. 2041.