Další město ve Zlínském kraji s modernizovanou ČOV

Publikováno 12.6.2018

Rekonstrukce ČOV v Uherském Ostrohu proběhla úspěšně včetně zkušebního tříměsíčního provozu. Slavnostnímu zahájení trvalého provozu městské čistírny odpadních vod tak nic nebránilo!

V pátek 13. dubna 2018 proběhlo setkání všech účastníků výstavby – za město Uherský Ostroh Hana Příleská, za Zlínský kraj hejtman Jiří Čunek, zástupci provozovatele Slovácké vodárny a kanalizace, zhotovitele VHS Brno i zástupců naší projekční kanceláře.

Rozsah modernizace ČOV

Městská čistírna odpadních vod s kapacitou 7600 EO prošla celkovou rekonstrukcí. Vodohospodářský objekt byl v loňském roce modernizován podle projektu, který ve dvou stupních zpracoval Centroprojekt společně s projektantem technologické části VHS-DIS v roce 2014.

Stávající ČOV byla v rámci modernizace doplněna o terciární stupeň čištění mikrosítovým filtrem a objektem odvodňování přebytečného kalu, který nahradil doposud využívané odvodňování mobilní odstředivkou.