CENTROPROJEKT připravil projekt rekonstrukce komunikace Mostní ve Zlíně

Projekt rekonstrukce komunikace baťovskou zónou dodal Centroprojekt

Publikováno 2.7.2015

Ve zlínské části Letná začne v červenci dlouho očekáváná rekonstrukce stávající a již nevyhovující pozemní komunikace v délce 1,1 km. V ulici Mostní budou kromě samotné silnice realizovány nové chodníky, zastávky MHD a vyvýšené křižovatky pro zvýšení bezpečnosti.

Obtížnost stavby a její přípravy zvyšuje množství sítí a přípojek, které se musí přeložit. Jedná se např. o přeložku vodovodu a vodovodní přípojky, kanalizace a kanalizační přípojky, přeložky VO, VN, NN, telefonní sítě, metropolitní sítě Zlinnet, UPC, přeložení trolejbusového vedení Dopravního podniku Zlín-Otrokovice.

Společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s. k této rekonstrukci zhotovila projektovou dokumentaci. Investorem je statutární město Zlín.