Na vodohospodářských soutěžích se prezentovala nabídka firmy Invent, kterou CENTROPROJEKT zastupuje

Prezentujeme Invent na vodohospodářských konferencích

Publikováno 22.3.2012

S příchodem jara se ve Zlíně ve dnech 15. – 16. března započala konferencí VODA Zlín sezóna vodohospodářských konferencí a veletrhů.

Skupina INVENT se prezentuje na odborných akcích

Součástí programu byla i přednáška Mgr. Petra Holého ze skupiny INVENT „Možnosti nasazení hyperboloidních míchadel na úpravnách vod“. Přednáška shrnovala dosavadní zkušenosti s míchadly INVENT v České a Slovenské republice v různých stupních úpravy surové vody na vodu pitnou.

Druhá letošní konference pod názvem „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ se uskutečnila 3. – 4. dubna v Moravské Třebové. Vodohospodářská divize zde byla opět zastoupena. Skupina INVENT zde pro tyto účely a prezentaci produktů německé společnosti měla k dispozici vyhrazený prostor.

Zastoupení z řad ostatních společností, provozovatelů ČOV a dalších předních odborníků oboru bylo letos opět velmi vysoké a konference tak kromě svého odborného přínosu a opětovného zviditelnění našich služeb přispěla i k mnoha důležitým jednáním a příslibu nových zakázek.

Zájem obchodních partnerů a spokojenost provozovatelů nám nejlépe potvrzovala i jejich takřka neustálá přítomnost u našeho stolku po celé dva dny konference ne nepodobná návštěvnosti našeho stánku na veletrhu.