Projekt zdravotnického objektu 4MEDI v Ostravě dokončen

Vědeckovýzkumné biomedicínské a aplikační centrum 4MEDI se otvírá

Publikováno 28.9.2014

Dne 21. září proběhlo za účasti prezidenta České republiky slavnostní otevření vědeckotechnologického a translačního centra regenerativní medicíny „4Medical Innovations Biotech Park Ostrava“.

Projekt zdravotnického objektu 4MEDI v Ostravě dokončenÚčelem projektu bylo vybudování nového vědeckovýzkumného biomedicínského a aplikačního centra. Nový objekt obsahuje specializované pracoviště zaměřené především na tkáňové inženýrství (buněčné transplantáty a moderní terapie), alogenní výrobu, přípravu nanovlákenných nosičů a externí odběry.

Součástí těchto pracovišť jsou především výrobní prostory a laboratoře. Výrobní prostory jsou zaměřeny na výrobu produktů buněčné terapie, které jsou složeny z lidských kmenových buněk. Jde zejména o sterilní léčivé přípravky a sterilní buněčné transplantáty vyrobené z autologních i alogenních buněk pacientů. Tyto buňky mohou být kombinovány se zdravotnickými prostředky (např. na bázi organických polymerů, nanovlákennými nosiči, atd.).

 

 

Produkty mohou obsahovat další přídavné látky jako růstové faktory, nano-částice nebo léčiva. Laboratoře budou sloužit k výzkumu v oblasti terapeutického monitorování hladin léčiv, translačnímu výzkumu v onkologii, jehož cílem je zlepšení prevence výskytu nádorových onemocnění, péče a léčby prostřednictvím klinických studií zaměřených na výzkum výskytu nádorů, jejich patomechanismů a progrese, a v neposlední řadě k výzkumu v oblasti genetických příčin onemocnění.

Nový objekt je situován do areálu Fakultní nemocnice v Ostravě – Porubě

 

Pro investora, kterým byla soukromá organizace Primecell Therapeutics a.s., jsme zpracovávali všechny stupně projektové dokumentace:

  • územní rozhodnutí,
  • stavební povolení,
  • tendrová dokumentace,
  • dokumentace pro provádění stavby,
  • autorský dozor.