Rozsáhlá rekonstrukce páteřní ulice baťovskou čtvrtí Mostní je u konce

Rozsáhlá rekonstrukce páteřní ulice baťovskou čtvrtí je u konce

Publikováno 4.9.2016

Dlouhé roky nejzanedbanější zlínská ulice Mostní se zásadním způsobem proměnila. Podívejte se na stav před a po.

Rozsáhlá rekonstrukce páteřní ulice baťovskou čtvrtí Mostní je u konceStavební práce trvaly více než rok a šlo o jednu z nejvýznamnějších dopravních investic města Zlína za poslední roky. Účelem toho všeho byla rekonstrukce nevyhovující dlážděné vozovky místní komunikace v délce cca 1,10 km v části Letná.

V rámci stavby bylo provedeno rozšíření vozovky a výměna celé konstrukce vozovky, dále rekonstrukce a rozšíření jednostranného veřejného chodníku (pro bezpečný pohyb chodců), zajištění odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch pomocí silničních uličních vpustí.

S touto šířkovou úpravou vozovky místní silniční komunikace dále souvisela i rekonstrukce jednotné kanalizace pro odvodnění vozovky a stávajících domů, dále rekonstrukce vodovodu, vedení NN, VN (nadzemního i podzemního) a slaboproudých rozvodů. Před plánovaným rozšířením vozovky silnice v ul. Mostní bylo provedeno přeložení trolejového vedení a vedení veřejného osvětlení v řešeném území.

 

Bezpečnost chodců i cestujících

Rozsáhlá rekonstrukce páteřní ulice baťovskou čtvrtí Mostní je u konceTím, že jsou zastávky MHD umístěny přímo do jízdních pruhů, se podstatně zvýšila bezpečnost účastníků silničního provozu, a to snížením rychlosti silniční dopravy.

Křižovatky jsou mírně vyvýšené tak, aby řidiči museli zpomalit, což rovněž zvýšilo bezpečnost provozu. Na fakt, že najíždí do prostoru křižovatky, řidiče upozorňuje kamenná dlažba v prostoru nájezdové rampy.

V loňském roce proběhla první etapa náročné rekonstrukce, a to v úseku od objektu Univerzity Tomáše Bati po ulici Vysoká a dále v úseku od křižovatky Randýskova po Topolovou. V tomto roce se dokončil poslední úsek v délce cca 800 m od křižovatky Topolová po Vysokou.

Náklady na celkovou rekonstrukci byly vyčísleny na částku cca 68 milionů korun. Stavebníkovi (městu Zlín) se však podařilo soutěžením veřejné zakázky tuto cenu výrazně snížit, a to na konečných 55 milionů. Generálním dodavatelem stavby byla firma Strabag a.s., oblast východ.

Původní stav komunikace

 

Páteřní komunikace po dokončení rekonstrukce