Projekt bytového domu Jánského

Místo:
Praha, Česká republika

Investor:
CENTRAL GROUP a.s.

Stupně dokumentace:
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Stručný popis stavby:
Projekt bytového domu se skládá ze dvou samostatných a terasovitě ustupujících částí se společnou tří podlažní základně. Od 2. NP se budova dělí na dvě samostatné a různě vysoké části.
Západní část bytového domu má 7 nadzemních podlaží, východní má 4 NP.
Pro dosažení maximálního počtu parkovacích míst projekt počítá s dvoupodlažním podzemním parkovištěm.

Základní technická data:
Počet nadzemních podlaží: 7
Počet podzemních podlaží: 2
Počet bytů: 38
Velikosti bytů: 1+kk až 6+2kk