Přemístění stáčiště Ry56 na Ry67

Investor: Synthesia, a.s. Semtín 103, 530 02 Pardubice

Termín výstavby: 8/2023 – 12/2023

Investiční náklady: cca 8,5 mil.

Rozsah plnění: Projektová dokumentace, Generální dodavatel stavby

Výstavba nového stáčiště se záchytnou jímkou, havarijní jímkou, základem pro čerpadlo a zastřešením.

Související reference :
dodavatel technologie Dodavatelská činnost