Koupaliště Velké Meziříčí

Místo:
Velké Meziříčí, Česká republika

Rok ukončení:
2006

Objednatel:
Město Velké Meziříčí

Výše investice celé akce:
15,5 mil. Kč

Stručný popis stavby:
Jedná se o stávající areál, který byl nově zrekonstruován a rozšířen o tobogán s dojezdovou jednotkou. Součástí areálu je plavecký bazén, brouzdaliště, cvičný bazén a tobogán.
Rekonstrukce se týkala hlavně těles bazénů, kde byl původní keramický obklad nahrazen modrou bazénovou fólií. V rámci modernizace koupaliště byl posílen oběhový výkon filtrační stanice a nově vyřešena chemická úprava bazénové vody. Pro potřeby technologie byla z části plaveckého bazénu vybudována strojovna čerpadel a akumulační nádrž.
Všechny bazény jsou napojeny na jeden filtrační okruh, dezinfekce je prováděna pro plavecký bazén zvlášť a pro brouzdaliště s cvičným bazénem společně.

Základní technické údaje:
Plavecký bazén
Plocha: 704 m2
Objem: 880 m2
Oběhový výkon filtrace: 250 m3/h
Dětský bazén
Plocha: 195 m2
Objem: 125 m2
Oběhový výkon filtrace: 42 m3/h
Brouzdaliště
Plocha: 34 m2
Objem: 13 m2
Oběhový výkon filtrace: 8 m3/h