Invent: zařízení na ČOV ve Zlíně-Malenovicích

Místo:
Zlín, Česká republika

Zařízení:
provzdušňovací systém iDISC
hyperboloidní míchadla HyperClassic