Dopravní řešení centra obce Vracov

Místo:
Vracov, Česká republika

Investor:
obec Vracov

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Architektonická studie:
Ateliér GNS

Stupně projektu:
dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro náměstí i Obecní dům, dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro náměstí, prováděcí dokumentace (DPS) pro náměstí

Popis stavby:
Uprostřed jihomoravské obce Vracov vznikl demolicí původních staveb volný vnitroblok, který bude využit pro stavbu víceúčelového Obecního domu. Ten bude po svém dokončení sloužit jako kulturní dům, informační centrum a zároveň zde bude sídlit Základní umělecká škola.
Před Obecním domem vznikne nové náměstí s funkcí parkování a novou účelovou komunikací, která bude obsluhovat nové centrum města i přilehlé budovy. Tato dopravní stavba si vyžádá nové dopravní napojení na silnici I/54.
Součástí je i projekt odstranění stavby stávající školy.