Čistírna odpadních vod Skalice

Místo:
Česká Skalice, Česká republika

Technické parametry ČOV:
Projektovaná kapacita: 15 000 EO