Centrální objekt v Baťově nemocnici – 0. etapa

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok vypracování projektu:
2015

Stupně dokumentace:
dokumentace pro provedení stavby

Investor:
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.

Stručný popis stavby:
Navrhovaná novostavba se nachází v uzavřeném areálu zlínské nemocnice. Řešení prostorových a funkčních vztahů v tomoto území je předmětem dlouhodobých procesů.
Dokumentace 0. etapy výstavby Centrálního objektu ve zlínské nemocnici řeší:

  • přeložky a přípojky inženýrských sítí nezbytných pro přípravu výstavby I. etapy,
  • stavební objekty zásobovací objízdné komunikace vč. opěrných stěn,
  • zpevněné plochy a parkoviště,
  • terénní a sadové úpravy,
  • venkovní osvětlení,
  • přeložka výfuku VZT z budovy č. 32.

Tato etapa je nezbytným krokem pro bezproblémové navázání I. etapy výstavby Centrálního objektu.