Image spot Centroprojektu

Projekt stavby nového prodejního střediska V-PODLAHY

Publikováno 14.8.2015

Na podzim roku 2014 jsme byli poptáni firmou V – PODLAHY, abychom vypracovali projekt pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby.

Pro investora jsme připravili také dokumentaci pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu.

Předpokládaným termínem zahájení výstavby je leden 2016, s dokončením se počítá v prosinci téhož roku.

Kompletní zázemí v novém areálu

Projekt řeší výstavbu nového prodejního skladu společnosti V-Podlahy. Prodejní sklad sestává ze dvou objektů – skladovací haly a administrativní budovy. Oba objekty jsou vzájemně propojeny.

Součásti projektu je návrh dopravního řešení pro navrhovanou skladovací a prodejní halu firmy V-Podlahy (včetně zázemí). Jedná se o dopravní napojení zpevněných ploch na místní komunikaci (sjezd z ulice Podkovářská). Navrhované zpevněné plochy budou sloužit jako manipulační a parkovací plocha pro dopravní obsluhu halového skladovacího objektu a administrativně obchodního objektu.

Součástí stavby jsou rovněž všechny nezbytné inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, plynovod, venkovní elektro.