Spalovna odpadů ZEVO Chotíkov u Plzně

Připravujeme moderní spalovnu v Chotíkově

Publikováno 19.4.2013

Na začátku dubna uzavřela divize průmyslových, energetických a občanských staveb se společností ČKD Praha DIZ smlouvu na zpracování dokumentace stavebních a inženýrských objektů ZEVO Chotíkov.

Spalovna Chotíkov – moderní zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO)

Jedná se o závod na energetické využití komunálního odpadu s technologií roštového spalování, bez kombinace se zařízením na mechanicko-biologickou úpravu odpadů, s celoroční dodávkou energií do odběratelské sítě CZT Plzeňské teplárenské.

Spalovna odpadů ZEVO Chotíkov u PlzněStavební záměr sestává z jednoho velkého monobloku (HSO) čítajícího několik vzájemně technologicky propojených dílčích objektů a dále z několika samostatných objektů. Monoblok (HSO) bude o půdorysných rozměrech cca 135,0 x 40,0m s podélnou osou orientovanou ve směru jihovýchod – severozápad.

Celková zastavěná plocha závodem na energetické využití komunálního odpadu bude cca 0,53 ha. Spalovna o kapacitě 95 tisíc tun komunálního odpadu by měla být vybudována do konce roku 2015. Bude jednou z nejmodernějších evropských staveb svého druhu.