Přání krásných Vánoc a pevných základů v novém roce 2016 přeje Centroprojekt

Pevné základy do roku 2016

Publikováno 7.12.2015

Vážení přátelé, obchodní partneři, kolegové současní i bývalí a příznivci Centroprojektu,

dovolte mi popřát Vám krásné Vánoce a zároveň odhodlaný vstup do nového roku 2016.

Za CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Vít Mach
marketingový manažer

 

Přání krásných Vánoc a pevných základů v novém roce 2016 přeje Centroprojekt