! Svit, n. p., sklad chemikálií a centrální sklad obuvi